Blog

Przetarg nr 4

Przetarg nr 4

Dostawa środka trwałego – Linia produkcyjna do produkcji gazów składająca się z: przepompowni gazów, zbiorników dystrybucyjnych, zbiornik czynnika obojętnego, zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji, instalacji dystrybucji gazów, system wentylowania stanowiska pracy, stanowiska pomiarów, stanowiska napełniania, stanowiska pomp próżniowych, stanowiska kontroli jakości

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zapytanie ofertowe 638 KB 198
2 pdf Załącznik nr 1 WZÓR - FORMULARZ OFERTOWY
451 KB 170
3 pdf Załącznik nr 2 WZÓR - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
344 KB 198
4 pdf Załącznik nr 3 WZÓR - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
345 KB 176
5 pdf Załącznik nr 4 KLAUZULA WRAZ Z DEKLARACJĄ
354 KB 177

Related Posts

Enter your keyword