Dotacje

W dniu 2017.04.24 otrzymaliśmy dotację unijną na uruchomienie nowej linii paneli fotowoltaicznych wyposażonych w urządzenie do wykrywania i gaszenia pożaru. Szczegóły poniżej.
unia_logo

Uruchomienie produkcji paneli fotowoltaicznych wyposażonych
w urządzenie do wykrywania i gaszenia pożaru

Cel projektu: uruchomienie produkcji innowacyjnych paneli fotowoltaicznych wyposażonych w funkcję wykrywania i gaszenia pożaru – cechy podnoszące niezawodność i bezpieczeństwo użytkownika.

Planowane efekty: Wzrost przychodów i zysków przedsiębiorstwa w aspekcie wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym Komercjalizacja produktu który powstał w efekcie nakładów finansowych poniesionych na prace badawczo – rozwojowe.

Wartość projektu: 20 617 602,53 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 10 417 902,02 zł

Beneficjent: P.P.H.U. “Zalfon” Daniel Zalewski

Zapytanie ofertowe nr 12

Zapytanie ofertowe nr 12

Przedmiot zamówienia: P.P.H.U. Zalfon Daniel Zalewski z siedzibą w 21-100 Lubartów ul. Strefowa 19 zaprasza do złożenia oferty na usługę zarządzania projektem inwestycyjnym. W ramach przedmiotowej usługi zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na: Bieżące usługi doradcze w zakresie realizacji Projektu, usługi doradcze w zakresie opracowania wniosków o zaliczki, usługi doradcze w zakresie monitorowania zgodności […]

Więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 4 z dnia 22.05.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 4 z dnia 22.05.2019r.

Dostawa środka trwatego: Linia produkcyjna do produkcji gazów składająca się z: przepompowni gazów, zbiorników dystrybucyjnych, zbiornik czynnika obojętnego, zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji, instalacji dystrybucji gazów, system wentylowania stanowiska pracy, stanowiska pomiarow, stanowiska napetniania, stanowiska pomp próżniowych, stanowiska kontroli jakości.

Więcej
Przetarg nr 4

Przetarg nr 4

Dostawa środka trwałego – Linia produkcyjna do produkcji gazów składająca się z: przepompowni gazów, zbiorników dystrybucyjnych, zbiornik czynnika obojętnego, zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji, instalacji dystrybucji gazów, system wentylowania stanowiska pracy, stanowiska pomiarów, stanowiska napełniania, stanowiska pomp próżniowych, stanowiska kontroli jakości

Więcej
Przetarg nr 3

Przetarg nr 3

Dostawa środka trwałego – Linia produkcyjna do produkcji gazów składająca się z: przepompowni gazów, zbiorników dystrybucyjnych, zbiornik czynnika obojętnego, zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji, instalacji dystrybucji gazów, system wentylowania stanowiska pracy, stanowiska pomiarów, stanowiska napełniania, stanowiska pomp próżniowych, stanowiska kontroli jakości.

Więcej
Przetarg nr 2

Przetarg nr 2

Dostawa środka trwałego – Linia produkcyjna do produkcji gazów składająca się z: przepompowni gazów, zbiorników dystrybucyjnych, zbiornik czynnika obojętnego, zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji, instalacji dystrybucji gazów, system wentylowania stanowiska pracy, stanowiska pomiarów, stanowiska napełniania, stanowiska pomp próżniowych, stanowiska kontroli jakości

Więcej
Przetarg nr 1

Przetarg nr 1

Budowa budynku w/g indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego z wraz ze wszystkimi instalacjami zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonymi projektami budowlanymi i wykonawczymi.

Więcej
Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Szanowni Państwo Informujemy, że umieściliśmy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zapytania ofertowego nr 1 z dnia 15.05.2017 r. zarejestrowanego na stronie internetowej http://lsi1420.parp.gov.pl pod numerem 6048. Szczegóły w zakładce DOTACJE >>> Informujemy, że ogłosiliśmy przetarg na: Budowę budynku w/g indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego z wraz ze wszystkimi instalacjami zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonymi projektami budowlanymi i wykonawczymi. […]

Więcej

Enter your keyword