Zapytanie ofertowe nr 12

Zapytanie ofertowe nr 12

Przedmiot zamówienia: P.P.H.U. Zalfon Daniel Zalewski z siedzibą w 21-100 Lubartów ul. Strefowa 19 zaprasza do złożenia oferty na usługę zarządzania projektem inwestycyjnym. W ramach przedmiotowej usługi zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na: Bieżące usługi doradcze w zakresie realizacji Projektu, usługi doradcze w zakresie opracowania wniosków o zaliczki, usługi doradcze w zakresie monitorowania zgodności […]

1 2 3

Enter your keyword