Blog

Zapytanie ofertowe nr 12

Zapytanie ofertowe nr 12

Przedmiot zamówienia: P.P.H.U. Zalfon Daniel Zalewski z siedzibą w 21-100 Lubartów ul. Strefowa 19 zaprasza do złożenia oferty na usługę zarządzania projektem inwestycyjnym. W ramach przedmiotowej usługi zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na:

  • Bieżące usługi doradcze w zakresie realizacji Projektu,
  • usługi doradcze w zakresie opracowania wniosków o zaliczki,
  • usługi doradcze w zakresie monitorowania zgodności Projektu z zawartą umową o dofinansowanie,
  • weryfikacja kwalifikowalności wydatków w Projekcie
  • usługi prawno-podatkowa w zakresie realizacji projektu.

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zapytanie ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE
996 KB 247
2 pdf Zapytanie ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE
981 KB 184

Related Posts

Enter your keyword