Przetarg nr 1

Przetarg nr 1

Budowa budynku w/g indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego z wraz ze wszystkimi instalacjami zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonymi projektami budowlanymi i wykonawczymi.

Załączniki

# Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Zapytanie ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE
352 KB 12
2 pdf Załącznik nr 1 WZÓR - FORMULARZ OFERTOWY
458 KB 9
3 pdf Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
378 KB 9
4 pdf Załącznik nr 3 WZÓR - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA, JEŻELI USTAWY NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK POSIADANIE TAKICH UPRAWNIEŃ
570 KB 9
5 pdf Załącznik nr 4 WZÓR O WYKONANIU INWESTYCJI ODPOWIADAJĄCEJ SWOIM ROZMIAREM I WARTOŚCIĄ PRZEDMIOTOWI ZAMÓWIENIA
386 KB 9
6 pdf Załącznik nr 6 WZÓR - ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
601 KB 9
7 pdf Załącznik nr 7 WZÓR - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
381 KB 9
8 pdf Załącznik nr 8 WZÓR - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKCEPTACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY ORAZ WARUNKÓW ZMIAN UMOWY
562 KB 9
9 pdf Załącznik nr 9 WZÓR - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
578 KB 9
10 pdf Załącznik nr 10 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
392 KB 9
11 pdf Załącznik nr 11 KLAUZULA POUFNOŚCI INFORMACJI
450 KB 9

Related Posts

Font Resize
Kontrast

Enter your keyword