Blog

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Szanowni Państwo

Informujemy, że umieściliśmy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zapytania ofertowego nr 1 z dnia 15.05.2017 r. zarejestrowanego na stronie internetowej http://lsi1420.parp.gov.pl pod numerem 6048. Szczegóły w zakładce DOTACJE >>>


Informujemy, że ogłosiliśmy przetarg na:

Budowę budynku w/g indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego z wraz ze wszystkimi instalacjami zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonymi projektami budowlanymi i wykonawczymi.

Dokumenty przetargowe dostępne są w zakładce DOTACJE >>>

Related Posts

Enter your keyword