Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Szanowni Państwo Informujemy, że umieściliśmy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zapytania ofertowego nr 1 z dnia 15.05.2017 r. zarejestrowanego na stronie internetowej http://lsi1420.parp.gov.pl pod numerem 6048. Szczegóły w zakładce DOTACJE >>> Informujemy, że ogłosiliśmy przetarg na: Budowę budynku w/g indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego z wraz ze wszystkimi instalacjami zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonymi projektami budowlanymi i wykonawczymi. […]

Enter your keyword